SEA USA Short Term Program


SEA เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.2-ม.6 เข้าร่วมโครงการระยะสั้น 3 สัปดาห์ USA ที่มลรัฐยูท่าห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนเมษายน 67 สมัครฟรี วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 67

การเข้าร่วมโครงการระยะสั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้การดำรงชีวิตร่วมกับสังคมแบบอเมริกัน ด้วยการพักอาศัยร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ เสริมทักษะภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับไฮสคูล ในพื้นที่มลรัฐยูท่าห์ บริเวณตะวันตกตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้นนักเรียนจะได้รับโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ทัศนศึกษา และการท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญในพื้นที่ตอนใต้ของยูท่าห์ และเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันดีที่เมือง ลาส เวกัส อีกด้วย

โครงการระยะสั้นนี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนในเดือนเมษายน 67 ให้เป็นประโยชน์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสในการท้าทายตนเอง เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับคนอเมริกัน หาเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ เปิดโลกทัศน์ พัฒนะทักษะในการสื่อสาร บุคคลิกภาพ ไปจนถึงการฝึกฝนพัฒนาตนเองในการที่อาจจะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในระยะยาว ในรูปแบบเต็มปีการศึกษาในอนาคตต่อไป

ในช่วงแรกของการสมัครเข้าร่วมโครงการ ทาง SEA จะตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งทางเอกสารใบแสดงผลการเรียนและทักษะในการสื่อสารและบุคลิกภาพด้วยการสัมภาษณ์ VDO Call หลังจากที่นักเรียนสอบสัมภาษณ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารถลงทะเบียน เพื่อรับชุด Application ไปจัดทำกรอกข้อมูลแล้วเสร็จ เพื่อการจัดการ Matching ครอบครัวที่เหมาะสมให้กับนักเรียนก่อนการเดินทาง จากนั้นในช่วงเดือนมีนาคม SEA ดำเนินการสมัคร Visa ท่องเที่ยว B1/B2 และจัดหาตั๋วเครื่องบินไปกลับให้กับนักเรียนแต่ละคนตามกำหนดการที่เหมาะสม

รูปแบบการเข้าร่วมโครงการจะค่อนข้างยืดหยุ่น โดยหลักแล้วนักเรียนเดินทางขาไปพร้อมกันเป็นกลุ่มในช่วงต้นเดือนเมษายน จากนั้นครอบครัวอุปถัมภ์จะเดินทางมารับนักเรียนที่สนามบินลาส เวกัส และพานักเรียนเข้าบ้านพักของครอบครัว โดยช่วงเช้าในแต่ละวันนักเรียนจะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับไฮสคูลที่โครงการจัดหาให้ และช่วงบ่ายในแต่ละวันจะเดินทางกลับเข้าสู่บ้านครอบครัวอุปถัมภ์ และมีโอกาสในการเข้าร่วมทริปกิจกรรมต่างๆที่โครงการและครอบครัวจัดการให้ตลอดช่วงระยะเวลา 3 สัปดาห์ และสุดท้ายนักเรียนเดินทางกลับพร้อมกันในช่วงปลายเดือนเมษายน

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ