ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถสมัคร online ได้ ขอให้ปฏิบัติตามที่ระบุด้านล่าง

ขั้นตอนการสมัครสอบทุน SEA 2022

1. นักเรียนสมัครออนไลน์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครสอบชิงทุน
2. กรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ถูกต้อง
3. จัดส่งใบสมัครมาที่ SEA
4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบบนหน้าเว็บไซต์ในวันประกาศรายชื่อ
5. รายงานตัวและเข้าสอบตามกำหนดการ
6. SEA ประกาศผลสอบ
7. นักเรียนที่สอบผ่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ
8. SEA จัดการปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนและส่งมอบเอกสารสำคัญให้นักเรียน
9. นักเรียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
10. นักเรียนจัดทำชุดเอกสารใบสมัคร Application Form

ขั้นตอนการสมัครภาคสมทบ

1. นักเรียนดาวน์โหลดใบสมัครภาคสมทบ
2. กรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้ถูกต้อง
3. ชำระเงินค่าสมัครที่บัญชีธนาคารตามที่ระบุในใบสมัคร
4. จัดส่งใบสมัครและสำเนาการชำระเงินมาที่ SEA หรืออาจารย์อาสาของ SEA
5. SEA ติดต่อนักเรียนเพื่อนัดหมายกำหนดการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
6. SEA ประกาศผลสอบทางจดหมาย EMS ภายใน 5 วันทำการ
7. นักเรียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
8. นักเรียนจัดทำชุดเอกสารใบสมัคร Application Form