USA ประเทศ Top Hit ตลอดกาล นักเรียนส่วนใหญ่มักเลือกเข้าร่วมโครงการที่ USA เพราะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย มีความหลากหลายของวัฒนธรรม อาหารการกินต่างๆเป็นที่คุ้นเคย สภาพเมืองและสภาพภูมิประเทศมีความสวยงาม น่าอยู่อาศัย ระบบการศึกษาเป็นที่ยอมรับและได้มาตรฐาน รูปแบบการเรียนการสอนฝึกฝนให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นมีความคิดสร้างสรรค์ ครอบครัวอุปถัมภ์มีความคุ้นเคยต่อโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นอย่างดีการทำงานของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ USA เต็มไปด้วยความมีระบบและระเบียบ สภาพอากาศค่อนข้างแตกต่างแล้วแต่พื้นที่ ที่ผ่านมานักเรียนได้รับการตอบรับแทบจะทุกพื้นที่ตั้งแต่มลรัฐ Washington, Oregon, California, Nevada, Colorado, Nashville, Illinois, Michigan, Pennsylvania, Massachusette, และ Virginia เป็นต้น

Germany ประเทศผู้นำแห่งสหภาพยุโรป เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและวัฒนธรรมที่สวยงาม ภาษาเยอรมันเป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในพื้นที่ยุโรป ผู้คนเต็มความเป็นกันเอง ตรงไปตรงมา มีระเบียบวินัย มีความจริงใจและจริงจัง รับผิดชอบสูง จนบางครั้งอาจจะดูแข็ง แต่สิ่งเหล่านี้ก็ได้หล่อหลอมจนกลายเป็นธรรมชาติของผู้นำที่ทั่วโลกยอมรับ

France ประเทศแห่งความสวยงาม ศิลปะ ผู้นำแฟชั่น ความเจริญรุ่งเรือง ความคิดสร้างสรรค์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่ฝรั่งเศสต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสด้วย ต้องเรียนตรงสายศิลป์ฝรั่งเศส หรืออย่างน้อยต้องมีเอกสารยืนยันการเข้าเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างน้อย 120 ชั่วโมง ที่ผ่านมานักเรียนได้รับการตอบรับค่อนข้างกระจายทุกพื้นที่ ตั้งแต่ในพื้นที่กรุงปารีส ไปจนถึงตามหัวเมืองต่างๆ

Italy เช่นเดียวกับ France ในส่วนของความเป็นประเทศที่มีความสวยงาม ผู้คนจิตใจดี รักสนุก เฮฮา ชอบสังสรรค์ Italy เป็นดินแดนแห่งอารยะธรรมที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยกรีกโรมัน เมืองใหญ่อย่างเช่น Rome, Milan, Venice, Florence ถือเป็นเมืองใหญ่ที่ไม่มีใครปฏิเสธในความสวยงาม ภาษาที่ใช้คือภาษาอิตาเลี่ยนซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนเรียนรู้ได้และไม่ยากจนเกินไปนัก ที่ผ่านมานักเรียนต่างมีความสุขได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศนี้ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะบุคลิกภาพของชาวอิตาเลี่ยนที่มีความรักพวกพ้อง จิตใจดี และสนุกสนานร่าเริงด้วยนั่นเอง

Sweden ประเทศในกลุ่ม Scandinavian ที่เต็มไปด้วยความสวยงาม ความเจริญ ความเป็นระเบียบวินัย ผู้คนเต็มไปด้วยความสุภาพ รับผิดชอบ สภาพสังคมและเศรษฐกิจดีมาก ความปลอดภัยสูง เป็นประเทศที่น่าสนใจต่อการเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างมาก กรุง Stockholm นับเป็นเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยความงดงามทางอารยะธรรม ถึงแม้ว่าภาษาที่ใช้สื่อสารคือภาษาสวีดิช แต่ผู้คนส่วนมากที่ประเทศนี้สามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วเสียส่วนมาก ดังนั้น สวีเดนจึงนับเป็นประเทศที่น่าสนใจต่อการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

Portugal ประเทศที่มีพื้นที่ติดกับ Spain อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรป ประเทศนี้นับเป็นประเทศที่มีความเก่าแก่ ชาวโปรตุกีสมีความคุ้นเคยกับคนไทยเป็นอย่างดีทั้งนี้สืบเนื่องจากการคบค้าสมาคมกันมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา โปรตุเกสมักจะเป็นประเทศที่คนมองข้ามทั้งๆที่ไม่ควรจะมองข้ามเพราะเป็นประเทศที่ไม่ได้มีความเป็นรองทั้งในด้านสภาพสังคมวัฒนธรรม การศึกษา สภาพเมืองต่อประเทศใดๆเลยในเชิงเปรียบเทียบ นอกจากนี้ครอบครัวชาวโปรตุกีสมักจะชอบนักเรียนไทย เพราะชาวโปรตุกีสมีความคุ้นเคยเป็นมิตรกับชาวไทยมายาวนาน

Japan ประเทศที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี คนไทยมีความคุ้นเคยและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวญี่ปุ่นมาโดยตลอด เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนซื่อสัตย์ น่ารัก นอบน้อมถ่อมตน จิตใจดีงาม สุภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่นี่ส่วนมากเพื่อต่อยอดความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นของตนเอง นอกจากนี้อาจจะเป็นเพราะความสะดวกในการเดินทาง การปรับตัว และการเรียนรู้ในการเข้าสังคมที่คนไทยค่อนข้างมีความคุ้นเคยกับสังคมและวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างดี

 

SEA ขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นกับนักเรียนแลกท่านผู้สนใจในการเข้าร่วมโครงการยังประเทศต่างๆไว้เพียงเท่านี้ ทางโครงการขอให้ผู้สนใจในการเข้าร่วมโครงการเข้าใจไปในทางเดียวว่า การเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีความท้าทาย มีความน่าสนใจ นักเรียนทุกคนจะได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการที่แตกต่างหลากหลายกันไป เบื้องต้น นักเรียนควรตั้งเป้าหมาย ถามตัวเองก่อนว่า นักเรียนสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการที่ประเทศใด เพราะอะไร นักเรียนควรตอบโจทย์นี้ให้ได้ก่อน จากนั้นนักเรียนควรเข้าใจด้วยว่าทุกประเทศต่างมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไป ไม่มีที่ใดที่สมบูรณ์แบบที่สุด สิ่งที่สำคัญคือการเตรียมตัว เตรียมใจ ลดความคาดหวัง เสาะหาข้อมูล พินิจพิจารณาไตร่ตรองร่วมกับท่านผู้ปกครองให้ดี และตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยเป้าหมายในการแสวงหาประสบการณ์ ความท้าทาย และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เช่นนี้ นักเรียนน่าจะมีแนวโน้มที่ดีต่อการประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมโครงการในอนาคตกับ SEA ต่อไป