ใบสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

Student Exchange Association
SEA 2021
1กรุณาชำระเงินค่าสมัครสอบชิงทุน และ อัพโหลดสำเนาการชำระเงิน
ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าสมัครสอบชิงทุนจำนวน 200 บาท ทาง ATM / iBanking หรือเคาน์เตอร์ธนาคาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค
ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชั่น
บัญชีเลขที่ 407-9-077347

กรุณาแนบสำเนาการชำระเงิน

No file uploaded
โอนผ่านธนาคาร
จำนวนเงินที่โอน
2กรุณาอัพโหลดรูปถ่าย เลือกศูนย์สอบ และประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

Click to Upload

รูปถ่ายผู้สมัคร

No File Uploaded
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 mb
SEA กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและศูนย์สอบบนหน้าเว็บไซด์ www.seathailand.org วันที่ 10 สิงหาคม 2563
3กรุณากรอกข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่ และข้อมูลบิดามารดา
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลที่อยู่

* กรุณากรอกเกรดเฉลี่ยให้ครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณาการรับทุน

ชื่อและนามสกุล (บิดา)
ชื่อและนามสกุล (มารดา)

Student Exchange Association

178 พลัสซิตี้พาร์ค ลาดพร้าว 71 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230