ใบสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

Student Exchange Association
SEA 2024
2กรุณาอัพโหลดรูปถ่าย เลือกศูนย์สอบ และประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

Click to Upload

รูปถ่ายผู้สมัคร

No File Uploaded
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 mb
SEA กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบและศูนย์สอบบนหน้าเว็บไซด์ www.seathailand.org วันที่ 31 สิงหาคม 2566
3กรุณากรอกข้อมูลทั่วไป ข้อมูลที่อยู่ และข้อมูลบิดามารดา
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลที่อยู่

* กรุณากรอกเกรดเฉลี่ยให้ครบถ้วน เพื่อประกอบการพิจารณาการรับทุน

ชื่อและนามสกุล (บิดา)
ชื่อและนามสกุล (มารดา)

Student Exchange Association

178 พลัสซิตี้พาร์ค ลาดพร้าว 71 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230