Student Exchange Program

Sharing Experiences Altogether

SEA Update

SEA USA Short Term Program

SEA เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.2-ม.6 เข้าร่วมโครงการระยะสั้น 3 สัปดาห์ USA ที่มลรัฐยูท่าห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนเมษายน 67 สมัครฟรี วันนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 67 การเข้าร่วมโครงการระยะสั้นเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้การดำรงชีวิตร่วมกับสังคมแบบอเมริกัน ด้วยการพักอาศัยร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ เสริมทักษะภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับไฮสคูล ในพื้นที่มลรัฐยูท่าห์ บริเวณตะวันตกตอนกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้นนักเรียนจะได้รับโอกาสในการทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว ทัศนศึกษา และการท่องเที่ยวไปยังสถานที่สำคัญในพื้นที่ตอนใต้ของยูท่าห์ และเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันดีที่เมือง ลาส เวกัส อีกด้วย โครงการระยะสั้นนี้เหมาะกับนักเรียนที่ต้องการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนในเดือนเมษายน 67 ให้เป็นประโยชน์ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีโอกาสในการท้าทายตนเอง เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับคนอเมริกัน หาเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ เปิดโลกทัศน์ พัฒนะทักษะในการสื่อสาร บุคคลิกภาพ ไปจนถึงการฝึกฝนพัฒนาตนเองในการที่อาจจะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในระยะยาว ในรูปแบบเต็มปีการศึกษาในอนาคตต่อไป ในช่วงแรกของการสมัครเข้าร่วมโครงการ ทาง SEA จะตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งทางเอกสารใบแสดงผลการเรียนและทักษะในการสื่อสารและบุคลิกภาพด้วยการสัมภาษณ์ VDO Call หลังจากที่นักเรียนสอบสัมภาษณ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารถลงทะเบียน เพื่อรับชุด Application ไปจัดทำกรอกข้อมูลแล้วเสร็จ เพื่อการจัดการ Matching ครอบครัวที่เหมาะสมให้กับนักเรียนก่อนการเดินทาง จากนั้นในช่วงเดือนมีนาคม SEA ดำเนินการสมัคร Visa ท่องเที่ยว B1/B2 และจัดหาตั๋วเครื่องบินไปกลับให้กับนักเรียนแต่ละคนตามกำหนดการที่เหมาะสม รูปแบบการเข้าร่วมโครงการจะค่อนข้างยืดหยุ่น โดยหลักแล้วนักเรียนเดินทางขาไปพร้อมกันเป็นกลุ่มในช่วงต้นเดือนเมษายน จากนั้นครอบครัวอุปถัมภ์จะเดินทางมารับนักเรียนที่สนามบินลาส เวกัส และพานักเรียนเข้าบ้านพักของครอบครัว โดยช่วงเช้าในแต่ละวันนักเรียนจะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนระดับไฮสคูลที่โครงการจัดหาให้ และช่วงบ่ายในแต่ละวันจะเดินทางกลับเข้าสู่บ้านครอบครัวอุปถัมภ์ และมีโอกาสในการเข้าร่วมทริปกิจกรรมต่างๆที่โครงการและครอบครัวจัดการให้ตลอดช่วงระยะเวลา 3 สัปดาห์ และสุดท้ายนักเรียนเดินทางกลับพร้อมกันในช่วงปลายเดือนเมษายน เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ  

SEA 2024 รอบ 2

ดังที่ SEA ได้จัดให้มีการสมัครสอบคัดเลือกโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2024 พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 และภายหลังจากนั้น ทาง SEA ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกและสามารถเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง ได้ดำเนินการลงทะเบียน เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกำหนดการของโครงการอย่างเรียบร้อยแล้วนั้น อย่างไรก็ดี ทาง SEA ต้องการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมการสอบคัดเลือก และมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกับโครงการในปีการศึกษา 2567-2568 ได้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ   ดังนั้น  ทาง SEA จึงยินดีเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจ สามารถสมัครสอบเข้าร่วมโครงการในรอบ 2 นี้ด้วยทุนสมทบของตนเอง ซึ่งหมายถึงการที่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยใช้สิทธิสมทบทุนค่าโครงการเต็มจำนวน   ทางโครงการจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 นอกจากนี้  SEA มีความยินดีขอเสนอ SEA Promotion สุดพิเศษ ทุน SEA Early Bird เป็นส่วนลด จำนวน 20,000 บาท ให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการและตัดสินใจลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้  ซึ่งทุนส่วนลดนี้ จะหักลบกับการชำระเงินค่าโครงการในงวดสุดท้ายต่อไป  โดยสิทธิพิเศษนี้ ทางโครงการยินดีเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สอบผ่านในรอบแรกที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้ามาภายในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกัน คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติไทย และได้รับสิทธิในการครอบครองหนังสือเดินทางไทย เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ อายุระหว่าง 15-18 ปีครึ่งในวันเดินทาง (เดือนสิงหาคม 2567) มีผลการเรียนในระดับ 2.80 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 ในช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี เข้าสังคมได้ มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลางขึ้นไป มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง มีความเข้าใจในแนวทางของโครงการและสามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ มีความปประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2024 อย่างจริงจัง ขั้นตอนการสมัครรอบ 2 ผู้สมัคร Download ใบสมัคร (ด้านล่าง) และกรอกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน (สมัครฟรี) ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมาที่อีเมล์ info@seathailand.org ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 ผู้สมัครติดต่อ SEA เพื่อการยืนยันการส่งใบสมัครและนัดหมายกำหนดการสัมภาษณ์ Video Call SEA สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร (เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตามกำหนดการนัดหมาย SEA ประกาศผลสอบทางอีเมล์ภายใน 3 วันทำการ เอกสารในการสมัครเข้าร่วมโครงการ ใบสมัคร SEA 2024 รอบ 2 ที่กรอกข้อมูลมาแล้วอย่างถูกต้อง (สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย) สำเนาเอกสารรายงานผลการเรียน (ทรานสคริปท์) แสดงผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ปัจจุบัน จำนวน 1 ชุด รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร) การสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่าน Video Call ทางโครงการ SEA เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณสมบัติด้านบุคลิกภาพ ทักษะในการสื่อสาร ประกอบกับความสามารถในเชิงวิชาการของนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสำคัญ ตามแนวทางของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนโดยทั่วไป นักเรียนที่จะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ดีได้ย่อมต้องมีความสามารถในการสื่อสารและบุคลิกภาพที่ดีในระดับหนึ่ง (ปานกลางขึ้นไป) สำหรับการสัมภาษณ์กับโครงการ SEA ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ทั้ง 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ผ่านทาง Video Call ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตอบรับนักเรียนที่มีความเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนของ SEA นั้น ทางโครงการพิจารณาจากองค์ประกอบเช่น กริยา มารยาท การตอบคำถามด้วยความเข้าใจ ความชัดเจนและสมเหตุสมผลและ ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30 นาที ในส่วนของโควต้าทุนสมทบในแต่ละประเทศ ทางโครงการขอแนะนำให้นักเรียนติดต่อสอบถามทาง SEA Hotline หมายเลข 089-895-5759 เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่อัพเดทของยอดการสมัครในแต่ละประเทศต่อไป ประเทศ จำนวนทุน ค่าโครงการ ประเทศสหรัฐอเมริกา Visa J1 (GPA 2.80 ขึ้นไป / ไม่เคยได้รับเกรด 0-1) 20 500,000 บาท ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 500,000 บาท ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 7 วัน) 5 500,000 บาท ประเทศสเปน 2 500,000 บาท ประเทศฟินแลนด์ 2 480,000 บาท ประเทศโปรตุเกส 2 480,000 บาท ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศต้อนรับที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 400,000 บาท ประเทศอัฟริกาใต้  5 450,000 บาท ประเทศญี่ปุ่น (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน/รับสมัครเฉพาะนักเรียนหญิง) 2 450,000 บาท  

SEA 2024 ระเบียบการ รอบ 2

ระเบียบการสมัครสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2024 รอบ 2 ฉบับย่อ   ทุนสมทบเต็มจำนวน จำนวนกว่า 50 ทุน 9 ประเทศ นักเรียนที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆ ด้วยทุนสมทบเต็มจำนวนของตนเอง  ซึ่งนักเรียนสามารถพิจารณาเข้าร่วมโครงการด้วยการคัดเลือกประเทศได้โดยอิสระ ตามจำนวนทุนของแต่ละประเทศ และตามลำดับการลงทะเบียนก่อนหลังจากทางฝ่ายนักเรียน ทุน SEA Early Bird 20,000 บาท SEA มีความยินดีขอเสนอ SEA Promotion สุดพิเศษ ทุน SEA Early Bird เป็นส่วนลด จำนวน 20,000 บาท ให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการและตัดสินใจลงทะเบียนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นี้  ซึ่งทุนส่วนลดนี้ จะหักลบกับการชำระเงินค่าโครงการในงวดสุดท้ายต่อไป  โดยสิทธิพิเศษนี้ ทางโครงการยินดีเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สอบผ่านในรอบแรกที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนเข้ามาภายในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกัน ประเทศที่โครงการเปิดรับสมัคร สหรัฐอเมริกา  เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฟินแลนด์ อัฟริกาใต้ และ ญี่ปุ่น (เฉพาะนักเรียนหญิง) คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 14 - 17 ปี มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย และได้รับสิทธิครอบครองบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางประเทศไทยอย่างถูกต้อง เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในขณะที่สมัครและระหว่างการเข้าร่วมโครงการ มีผลการเรียนในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุดอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยสะสม (Grade Point Average) 2.80 ขึ้นไป ไม่เคยได้รับผลการเรียนในระดับคะแนน 0 (F) หรือ 1 (D) ในช่วง 2 ปีหรือ 3 ปีการศึกษาหลังสุด เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี บุคลิกภาพดี สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ดี เป็นนักเรียนที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่อ สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ ได้รับความสนับสนุนที่ดีจากผู้ปกครองในการให้เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน   ค่าโครงการทุนสมทบของแต่ละประเทศ  ในการดำเนินการโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน แม้ว่าทางโครงการจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐบาลในประเทศต่าง ๆ รวมถึงการจัดให้มีครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ความดูแลของตนตลอดระยะเวลาโครงการ  อย่างไรก็ดี  กระบวนการดำเนินการโครงการย่อมจะได้รับความสนับสนุนจากปัจจัยซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการโครงการมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ    ซึ่งโดยหลักเกณฑ์แล้ว ค่าโครงการเหล่านี้ ทางองค์กรได้นำไปจัดสรรและกระจายเพื่อการพัฒนาจัดการโครงการตามกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านบุคลากร การอบรม การจัดการบริหารองค์กรผู้จัดการทุนโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร สื่อโครงการ การจัดการะบบข้อมูล ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ SEA และองค์กรเครือข่ายต่างประเทศทั่วโลกต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญของผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจของโลก และความสำคัญการศึกษาอย่างที่สุด ดังนั้น โครงการจึงพยายามอย่างยิ่งในการลดค่าใช้จ่ายและพิจารณาค่าโครงการของแต่ละประเทศตามจำนวนนักเรียนที่เปิดรับสมัคร ดังนี้ ประเทศ จำนวนทุน ค่าโครงการ ประเทศสหรัฐอเมริกา Visa J1 (GPA 2.80 ขึ้นไป / ไม่เคยได้รับเกรด 0-1) 20 500,000 บาท ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 500,000 บาท ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 7 วัน) 5 500,000 บาท ประเทศสเปน 2 500,000 บาท ประเทศฟินแลนด์ 2 480,000 บาท ประเทศโปรตุเกส 2 480,000 บาท ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศต้อนรับที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 400,000 บาท ประเทศอัฟริกาใต้  5 450,000 บาท ประเทศญี่ปุ่น (ปฐมนิเทศที่กรุงโตเกียว 4 วัน/รับสมัครเฉพาะนักเรียนหญิง) 2 450,000 บาท   จำนวนทุนที่เปิดรับสมัครของแต่ละประเทศ องค์กรผู้สนับสนุนการให้ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในแต่ละประเทศ ได้กำหนดจำนวนนักเรียนที่ทางองค์กรจะสามารถตอบรับนักเรียนจากประเทศต่างๆได้  ทั้งนี้ แต่ละองค์กรจะคำนึงถึงความสมดุลของทั้งจำนวนครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวนโรงเรียนในเครือข่าย และนโยบายจากภาครัฐบาลของแต่ละประเทศเป็นสำคัญ โดยแต่ละประเทศ จะกำหนดตามความสมดุลของทั้งจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ กับจำนวนผู้รับนักเรียน (ครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน) ให้เท่าเทียมกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้  และยังต้องคำนึงถึงคุณภาพของโครงการและความสะดวกต่อการจัดการในด้านต่างๆ อีกด้วย   ดังนั้น  จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้แต่ละประเทศมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการตามเหตุผลข้างต้น ค่าโครงการ Full Package ตามที่ระบุนี้รวมถึง การได้รับผลิตภัณฑ์และสิ่งของที่ระลึกต่าง ๆ จาก SEA การให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล คำปรึกษา การช่วยเหลือ ดูแล ในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ การจัดการด้านเอกสาร การจัดส่งชุด Application Form ระหว่างประเทศ การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องให้กับนักเรียน การจัดหาโรงเรียนรัฐบาลให้นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างถูกต้องตามระเบียบวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน การจัดปฐมนิเทศต่างๆ การปฐมนิเทศทุนโครงการ กิจกรรม SEA Learning Camp และการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง การให้ความช่วยเหลือและบริการในการสมัครและประสานงานให้นักเรียนได้รับวีซ่านักเรียนเพื่อการเดินทาง การจัดการสมัครวีซ่า และชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนและเปลี่ยน ความคุ้มครองประกันภัยนักเรียน (ครอบคลุมเต็มรูปแบบ Student Insurance Full Coverage สุขภาพ/ร่างกาย/อุบัติเหตุ) การบริการจัดส่งนักเรียนและช่วยเหลือ Check in ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและขากลับ นักเรียนเดินทางตามกำหนดการของทางโครงการ การชำระเงินค่าโครงการ SEA ได้จัดสรรการชำระเงินค่าโครงการโดยแบ่งออกเป็น 4 งวดตามความเหมาะสมดังนี้ งวด กำหนดการ การดำเนินการ จำนวนเงิน (บาท) 1 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2566 การลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 30,000 2 1 ธันวาคม 2566 การจัดส่งชุดเอกสารต่างประเทศ 120,000 3 5 มกราคม 2567 การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน   150,000 4 1 มีนาคม 2567 ค่าโครงการในส่วนที่เหลือของประเทศนั้นๆ (แล้วแต่กรณี)    

การลงทะเบียน SEA 2024

ภายหลังจากที่ทาง SEA ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกออนไลน์ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน ผ่านมา ทาง SEA ขอแนะนำขั้นตอนต่างๆ อันจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ ในกรณีที่นักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการกับทาง SEA อย่างจริงจัง ทาง SEA ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่านักเรียนและท่านผู้ปกครองควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการในขั้นต้นจากระเบียบการ SEA 2024 โดยสามารถคลิกดาวน์โหลดด้านล่างนี้ จากนั้น  เมื่อนักเรียนได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ของทางโครงการอย่างถี่ถ้วนแล้ว SEA ได้ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 5 กันยายน ซึ่งนักเรียนที่สอบผ่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้ทันที โดยการกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียน  จำนวน 30,000 บาท  ซึ่งค่าลงทะเบียนนี้ นับเป็นค่าโครงการงวดที่ 1 ด้วย SEA ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนตามข้อเท็จจริง เนื่องจากใบลงทะเบียน SEA 2024 ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ทางนักเรียนให้ข้อมูลกับทางโครงการเพื่อแสดงเจตจำนงในการยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับทาง SEA สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้ นักเรียนเป็นนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์ นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 15 - 18 ปีครึ่ง  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2567 นักเรียนกำลังเรียนอยู่ระหว่างชั้น ม. 3-5 นักเรียนมีผลการเรียน GPA ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป นักเรียนที่จะลงทะเบียน USA จะต้องไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 มาก่อน สำหรับเกรด 2 ถ้าเคยได้รับมาจะต้องไม่เกินกว่า 3 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ปีการศึกษาล่าสุด (ถ้าอยู่ชั้นม. 3 โครงการจะพิจารณาผลการเรียนในระดับม.1 และ 2) สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศ France และ Japan จะต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่น แล้วแต่กรณี เกินกว่า 1 ปีก่อนการเดินทาง นักเรียนชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของ SEA ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบลงทะเบียน นักเรียนจัดส่งเอกสารใบลงทะเบียน สำเนาการชำระเงิน และใบแสดงผลการเรียนย้อนหลังมายัง SEA ทาง info@seathailand.org หรือ Fax : 02-9077768 SEA ตรวจสอบเอกสารต่างและยืนยันการลงทะเบียนให้กับนักเรียน นักเรียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศ SEA 2023 โดย SEA จะแจ้งในลำดับถัดไป ค่าโครงการแบบ Full Package สำหรับการชำระค่าโครงการในแต่ละประเทศของ SEA นั้น  ได้ถูกจัดสรรแบ่งออกเป็น 4 งวดตามความเหมาะสม   นอกจากนี้  ค่าโครงการนี้  SEA ได้รวมถึงการดำเนินการในทุกกรณีแบบ Full Package ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การให้คำแนะนำในการจัดทำชุด Application Form   การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน การจัดปฐมนิเทศจำนวน 3 ครั้ง  การได้รับของที่ระลึกต่างๆ การออกเอกสารสำคัญต่างๆ จากทางโครงการและต่างประเทศ การบริการจัดทำวีซ่านักเรียน การจัดความคุ้มครองประกันภัยแบบ Full Coverage  ตั๋วเครื่องบินไปและกลับ  การบริการ Check in จัดส่งนักเรียนที่สนามบินสุวรรณภูมิ และที่สำคัญที่สุดคือ การดูแลประสานงานให้กับนักเรียนและท่านผู้ปกครองตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดินทางไปและเดินทางกลับ  ซึ่งค่าโครงการ SEA 2024 นับว่าเป็นค่าโครงการที่ประหยัดเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับการดำเนินการต่างๆ  จากวันเริ่มต้นการเข้าร่วมโครงการของนักเรียน (รายละเอียดต่างๆระบุในระเบียบการ) ค่าโครงการ Full Package ตามที่ระบุนี้รวมถึง การได้รับผลิตภัณฑ์และสิ่งของที่ระลึกต่าง ๆ จาก SEA การให้คำแนะนำ ให้ข้อมูล คำปรึกษา การช่วยเหลือ ดูแล ในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ การจัดการด้านเอกสาร การจัดส่งชุด Application Form ระหว่างประเทศ การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์อาสาสมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องให้กับนักเรียน การจัดหาโรงเรียนรัฐบาลให้นักเรียนได้เข้าเรียนอย่างถูกต้องตามระเบียบวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน การจัดปฐมนิเทศต่างๆ การปฐมนิเทศทุนโครงการ กิจกรรม SEA Learning Camp และการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง การให้ความช่วยเหลือและบริการในการสมัครและประสานงานให้นักเรียนได้รับวีซ่านักเรียนเพื่อการเดินทาง การจัดการสมัครวีซ่า และชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียนและเปลี่ยน ความคุ้มครองประกันภัยนักเรียน (ครอบคลุมเต็มรูปแบบ Student Insurance Full Coverage สุขภาพ/ร่างกาย/อุบัติเหตุ) การบริการจัดส่งนักเรียนและช่วยเหลือ Check in ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและขากลับ นักเรียนเดินทางตามกำหนดการของทางโครงการ การชำระเงินค่าโครงการ SEA ได้จัดสรรการชำระเงินค่าโครงการโดยแบ่งออกเป็น 4 งวดตามความเหมาะสมดังนี้ งวด กำหนดการ การดำเนินการ จำนวนเงิน (บาท) 1 5 กันยายน – 31 ตุลาคม 2566 การลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 30,000 2 1 ธันวาคม 2566 การจัดส่งชุดเอกสารต่างประเทศ 120,000 3 5 มกราคม 2567 การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน   150,000 4 1 มีนาคม 2567 ค่าโครงการในส่วนที่เหลือของประเทศนั้นๆ (แล้วแต่กรณี)   SEA ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการสมัครสอบ SEA 2024 ร่วมกับทางโครงการ  ทางโครงการขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติต่างๆให้กับนักเรียนผู้สมัครทุกท่านอย่างเหมาะสมตามขั้นตอนด้วยความโปร่งใส และจะพยายามให้การบริการด้วยความอบอุ่นและจริงใจต่อไป SEA Team

SEA Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล ด้วยความชำนาญ และความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการ พัฒนาตนเองความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น