SEA Scholarship

Sharing Experiences Altogether

SEA Update

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร SEA 2021

ตามที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA ได้จัดให้มีการเปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 18 เมษายน จนถึงวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น   บัดนี้ ทางโครงการได้สรุปข้อมูลผู้สมัครจากทั่วประเทศและขอประกาศรายชื่อผู้สมัคร ดังต่อไปนี้ (คลิกเพื่อตรวจรายชื่อทั้งหมดที่นี่) *Update 14/08/63 a.m. สำหรับผู้สมัครท่านใดไม่พบรายชื่อของตนเอง หรือพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง  ขอให้ผู้สมัครแจ้งข้อมูลมายัง info@seathailand.org  ภายในวันศุุกร์ที่ 14 สิงหาคมนี้ เท่านั้น เนื่องจากทางโครงการสามารถนำข้อมูลอ้างอิงทางอีเมล์มาปรับใช้ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ทาง SEA ขอแจ้งให้ทราบว่า โครงการได้ใช้หลักการเรียงลำดับผู้สมัครตามการสมัครก่อนหลัง โดยมิได้ใช้การเรียงลำดับตามตัวอักษร SEA จะดำเนินขั้นตอนการสอบออนไลน์ ดังนี้ 10-12 สิงหาคม SEA จะจัดส่งรายละเอียดการสอบเบื้องต้นไปยังอีเมล์ของผู้สมัครสอบ ขอให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบอีเมล์ของท่าน  หากไม่ได้รับอีเมล์ ขอให้แจ้งมายัง info@seathailand.org  (ขอให้ตรวจสอบอีเมล์ใน inbox หรือ junk หรือ spam อย่างละเอียด) 14 สิงหาคม นักเรียนจะได้รับ log-in และ password สำหรับเข้าระบบการสอบออนไลน์ พร้อมรายละเอียดอื่นๆ  (ขอให้ตรวจสอบอีเมล์ใน inbox หรือ junk หรือ spam อย่างละเอียด) 16 สิงหาคม เริ่มสอบพร้อมกันทั่วประเทศ 10.30-12.00 น.       SEA ขอขอบพระคุณผู้สมัครสอบชิงทุนทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021  ทางโครงการขอให้คำมั่นว่าจะพยายามจัดการสอบชิงทุนตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินอย่างถูกต้อง และโปร่งใสเพื่อให้ผู้สมัครทุกคนได้รับการพิจารณาตามแนวทางด้วยมาตรฐานที่เท่าเทียมกันตามบรรทัดฐานที่ถูกต้องต่อไป ขอขอบพระคุณ SEA Team

สอบชิงทุน SEA 2021 (รุ่น 13)

** เปิดรับสมัครถึงวันที่ 12 สิงหาคมนี้** (Updated) SEA กำลังเปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 (รุ่น 13) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี และมีผลการเรียนค่าเฉลี่ยแต่ละปีในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด 2.50 ขึ้นไป  โดยนักเรียนที่สนใจสมัครสอบชิงทุนสามารถเริ่มสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันนี้ - 12 สิงหาคม ศกนี้ ประเภททุน ทุน SEA Full Grant   ทุนเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน ทุน SEA Half Grant  ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน ทุนบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 3 ทุน ทุนสมทบด้วยตนเองอีกกว่า 50 ทุน นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ดังนี้ สมัครสอบออนไลน์  หรือ (ปิดรับสมัครแล้ว) พิมพ์ใบสมัครจากลิงค์ด้านล่าง และชำระค่าสมัครสอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ จากนั้น จัดส่งใบสมัครและสำเนาใบโอนเงิน ที่ Fax: 02-907-7768 หรือ Email: info@seathailand.org ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท โดยโอนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค ชื่อบัญชี  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชั่น  บัญชีเลขที่ 407-9-077347 Download ระเบียบการสอบชิงทุน SEA 2021 (รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทั้งหมด) ตารางแสดงกำหนดการดำเนินการสอบชิงทุน SEA 2021 วันนี้ – 12 สิงหาคม เปิดรับสมัครสอบชิงทุน วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุนและสนามสอบ   www.seathailand.org วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม วันสอบชิงทุนพร้อมกันทั่วประเทศ (10.00 – 12.00น.)  ผ่านระบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อการสัมภาษณ์ชิงทุน และรายชื่อผู้สอบผ่านทุนสมทบ วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ผู้สอบผ่านทุนสมทบสามารถเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม การสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 16 ท่าน) ที่กรุงเทพฯ วันพุธที่ 2 กันยายน วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน SEA 2021   www.seathailand.org วันพุธที่ 30 กันยายน ปิดรับการลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 (การมอบทุน SEA อย่างเป็นทางการ)   ชุดข้อสอบ ข้อสอบ SEA ปรนัยภาษาอังกฤษ 80 ข้อ (Grammar 40 ข้อ / Vocab & Reading 40 ข้อ) Essay Writing กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. - 12.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์  ประเทศที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ USA Brazil France, Germany, Italy, Portugal, Spain, Finland South Africa (Cape Town) Australia, New Zealand Japan (เฉพาะนักเรียนหญิง) China (หอพัก)

SEA 2021 Regulations

ประเภททุน SEA 2021 ทุนอันดับ 1 - SEA Full Grant ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนเต็ม จำนวน จำนวน 1 ทุน ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกคะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ได้รับทุนเต็มจำนวน และได้รับสิทธิในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการในประเทศดังนี้ สหรัฐอเมริกา บราซิล เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และ อัฟริกาใต้ โดย SEA ยินดีมอบทุนในการสนับสนุนทั้งในด้านการจัดทำชุดเอกสาร การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน การปฐมนิเทศ ค่าโครงการทั้งหมด รวมจนถึง ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าประกันภัย ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ทุนอันดับ 2 –SEA Half Grantทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้เป็นอันดับที่ 2 จะได้รับทุนครึ่งจำนวน โดยที่นักเรียนสามารถคัดเลือกประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการตามที่โครงการกำหนดให้ โดยผู้ที่ได้รับทุนนี้จะได้รับทุนสมทบจาก SEA จำนวนกึ่งหนึ่งโดยหักออกจากค่าโครงการของประเทศที่นักเรียนตัดสินใจรับทุน ทุนสมทบสำหรับบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 3 ทุน ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและเป็นบุตรข้าราชการ และดำเนินการลงทะเบียนเป็น 3 อันดับแรก ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผู้ได้รับทุนได้รับสิทธิในการคัดเลือกประเทศได้ตามยอดคงเหลือของแต่ละประเทศตามลำดับ ทุนสมทบเต็มจำนวน จำนวนกว่า 50 ทุน ผู้ที่สอบผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆ ด้วยทุนสมทบเต็มจำนวนของตนเอง โดยผู้ได้รับทุนสามารถพิจารณาเข้าร่วมโครงการคัดเลือกประเทศได้ตามจำนวนคงเหลือของแต่ละประเทศตามลำดับก่อนหลัง ประเทศที่โครงการเปิดรับสมัคร สหรัฐอเมริกา บราซิล ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และ อัฟริกาใต้ คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติไทย และมีอายุระหว่าง 14 - 17 ปี มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในประเทศไทย และได้รับสิทธิครอบครองบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ประเทศไทยอย่างถูกต้อง เป็นนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - 5 โดยศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การรับรองของกระทรวงศึกษาธิกา

SEA 2021 Top 3 – USA, France and Germany

  ยื่นใบสมัครพร้อมผลการเรียน / สอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ / ไม่ต้องสอบข้อเขียน โครงการ SEA 2021 Top 3 เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนด และสนใจเข้าร่วมโครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเยอรมนี ซึ่งถือเป็นกลุ่มประเทศที่มียอดผู้สนใจในการเข้าร่วมจำนวนมาก  สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทันที ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนตุลาคมศกนี้ นักเรียนสามารถยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมโครงการด้วยการลงทะเบียนภายหลังจากที่นักเรียนยื่นเอกสารการสมัครและสอบสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้อง โดยที่นักเรียนไม่จำเป็นต้องรอขั้นตอนการสอบคัดเลือกทั้งในภาคข้อเขียนหรือสอบชิงทุนอื่นใด ในแต่ละปีทางโครงการได้รับความสนใจจากนักเรียนผู้สมัครที่จะเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเยอรมนีเป็นจำนวนมาก เนื่องจาก 3 ประเทศนี้นับเป็นประเทศที่มีข้อได้เปรียบทั้งในด้านวัฒนธรรม การดำรงชีวิต และความสอดคล้องกับหลักสูตรในเชิงวิชาการกับประเทศไทย นอกจากนี้ ทาง SEA เข้าใจดีกว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการในประเทศเหล่านี้อย่างแน่วแน่ รวมถึงเป็นนักเรียนที่มีความพร้อมในด้านทุนทรัพย์ในการดูแลค่าโครงการด้วยทุนสมทบของตนเอง ดังนั้น ทางโครงการจึงพิจารณาเปิดโอกาสให้กับกลุ่มนักเรียนผู้สนใจได้สมัครเข้าร่วมโครงการได้ทันที คุณสมบัติของผู้สมัคร สัญชาติไทย และได้รับสิทธิในการครอบครองหนังสือเดินทางไทย เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ อายุระหว่าง 15-18 ปีครึ่งในวันเดินทาง (เทียบกับเดือนสิงหาคม 2564) มีผลการเรียนในระดับ 80 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 ในช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยร้ายแรง เรื้อรัง มีสุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี ปรับตัวเข้าสังคมได้ มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลางขึ้นไป มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง มีความเข้าใจในแนวทางของโครงการ สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ เอกสารประกอบในการสมัคร ใบสมัคร SEA Top 3 ที่กรอกข้อมูลมาแล้วอย่างถูกต้อง สำเนาเอกสารรายงานผลการเรียน (ทรานสคริปท์) แสดงผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ชุด รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร) ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท (สำเนาการชำระเงิน) ขั้นตอนการดำเนินการเบื้องต้น ผู้สมัคร Download SEA Top3 Application  ที่นี่ ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครโครงการ 200 บาท โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วน สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชั่น หมายเลขบัญชี 407 907 7347 สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบมาทาง fax 02-907-7768 หรือที่อีเมล์ info@seathailand.org  ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ผู้สมัครติดต่อ SEA เพื่อการยืนยันการสมัครและนัดหมายกำหนดการสัมภาษณ์และตรวจเอกสารการสมัคร SEA สอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร (ทางโทรศัพท์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตามกำหนดการนัดหมาย SEA ส่งจดหมายประกาศผลสอบทางอีเมล์ภายใน 3 วันหลังการสอบสัมภาษณ์ ผู้สมัครพิจารณาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ (ในกรณีที่สอบสัมภาษณ์ผ่านเกณฑ์) โดยการชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 30,000 บาท SEA จัดส่งชุดเอกสาร Application Form ให้นักเรียนจัดทำชุดเอกสาร จากนั้นนักเรียนประสาน SEA เพื่อการตรวจสอบชุดเอกสารทั้งชุดสำเนาและตัวจริง ผู้สมัครเข้าร่วมการปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563  

SEA Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล ด้วยความชำนาญ และความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการ พัฒนาตนเองความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น