SEA Scholarship

Sharing Experiences Altogether

SEA Update

SEA 2020 (รุ่น 12)

SEA กำลังเปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 (รุ่น 12) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี และมีผลการเรียนค่าเฉลี่ยแต่ละปีในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด 2.50 ขึ้นไป  โดยนักเรียนที่สนใจสมัครสอบชิงทุนสามารถเริ่มสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันนี้– 20 กรกฎาคม ศกนี้ ประเภททุน ทุน SEA Full Grant   ทุนเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนกว่า 500,000 บาท ทุน SEA Half Grant   ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน ทุนบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 6 ทุน ทุนสมทบด้วยตนเองอีกกว่า 50 ทุน นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ดังนี้ สมัครออนไลน์  Online  หรือ พิมพ์ใบสมัครจากลิงค์ด้านล่าง และชำระค่าสมัครสอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ จากนั้น จัดส่งใบสมัครและสำเนาใบโอนเงิน ที่ Fax: 02-907-7768 หรือ Email: info@seathailand.org ชำระค่าสมัครสอบ  200 บาท โดยโอนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค ชื่อบัญชี  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชั่น  บัญชีเลขที่ 407-9-077347 Download ใบสมัครสอบชิงทุน SEA 2020 ระเบียบการสอบชิงทุน SEA 2020 (รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนทั้งหมด) ตารางแสดงกำหนดการดำเนินการสอบชิงทุน SEA 2020 วันนี้ – 20 กรกฎาคม เปิดรับสมัครสอบชิงทุน วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุนและสนามสอบ   www.seathailand.org วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม วันสอบชิงทุนพร้อมกันทั่วประเทศ (10.00 – 12.00น.)  ณ  ศูนย์สอบทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อการสัมภาษณ์ชิงทุน และรายชื่อผู้สอบผ่านทุนสมทบ วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม ผู้สอบผ่านทุนสมทบสามารถเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบ วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม การสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 16 ท่าน) ที่กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน SEA 2020  www.seathailand.org วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 (การมอบทุน SEA อย่างเป็นทางการ) วันพุธที่ 9 ตุลาคม ปิดรับการลงทะเบียน   ศูนย์สอบ จังหวัด ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร, ลพบุรี, ราชบุรี, สระบุรี, ปราจีนบุรี, พระนครศรีอยุธยา ภาคเหนือ เชียงใหม่, พิษณุโลก, นครสวรรค์, สุโขทัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, อุดรธานี, มุกดาหาร, หนองคาย, มหาสารคาม ภาคตะวันออก ระยอง, จันทบุรี ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์, นครศรีธรรมราช, ตรัง, ภูเก็ต, กระบี่, สงขลา   ชุดข้อสอบ ข้อสอบ SEA ปรนัยภาษาอังกฤษ 100 ข้อ (Grammar 50 ข้อ และ Reading 50 ข้อ) กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (รายงานตัวสอบ ณ ศูนย์สอบของตนเองเวลา 10.00 น./เวลาสอบ 10.30-12.00 น.) ประเทศที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ USA Brazil France, Germany, Italy, Portugal, Spain, Finland, Sweden South Africa (Cape Town) Australia, New Zealand Japan (เฉพาะนักเรียนหญิง) China (หอพัก)

SEA 2019 Update

หลังจากที่ SEA ได้ปิดรับสมัครโครงการปี 2019 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในส่วนของการดำเนินการขั้นตอนต่อไป จะเป็นการตรวจสอบชุดเอกสารใบสมัครอย่างละเอียดจากทางต่างประเทศ  เพื่อการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคน และเมื่อทาง SEA ได้รับความเคลื่อนไหวของนักเรียนแต่ละท่านจากทางต่างประเทศแล้ว ทางโครงการจะประสานงานแจ้งให้กับนักเรียนทราบเป็นรายบุคคลต่อไป นอกจากนี้โครงการได้กำหนดที่จะจัดกิจกรรม SEA Learning Camp 2019 ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมโครงการในปีนี้  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ไร่คุณวรรณา จ.สระบุุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกท่านได้รับข้อมูลคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆ และการทำความรู้จัก เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในส่วนของการดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนให้กับนักเรียนแต่ละรายนั้น ทางโครงการต่างประเทศจะเป็นฝ่ายดำเนินการตอบรับที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนแต่ละรายไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ จะใช้ระยะเวลาระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคมศกนี้ ซึ่งในปีนี้ก็นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ว่านักเรียน SEA 2019 เริ่มได้รับการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนกันบ้างแล้ว อย่างไรก็ดี SEA ขอเน้นย้ำว่า นักเรียนทุกคนของ SEA จะต้องได้รับการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนก่อนกำหนดการเดินทางของแต่ละคนอย่างแน่นอน ส่วนการจัดการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางให้กับนักเรียนและท่านผู้ปกครองนั้น ทาง SEA ได้กำหนดให้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายนศกนี้  โดย SEA จะแจ้งรายะเอียดสำหรับการปฐมนิเทศดังกล่าวนี้ให้ทราบในโอกาสต่อไป กำหนดการดำเนินการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ทางโครงการจะดำเนินการในเดือนกรกฏาคมเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนการเดินทางของนักเรียน SEA ขอขอบพระคุณท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 มา ณ ที่นี้ SEA Team

SEA 2019 Learning Camp

SEA ได้จัดให้มีกิจกรรม Learning Camp เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ไร่คุณวรรณา อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี ในช่วง 3 วันนี้ SEA ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ นักเรียนแลกเปลี่ยน มีทั้งการประสานความสัมพันธ์ระหว่างน้องๆ  การให้ความรู้ต่างๆ การสาธิตการทำอาหาร และการแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ๆ น้องๆ ทุุกคนได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆ และ SEA หวังว่า น้องๆ จะได้รับประโยชน์จากพี่ๆ ไม่มากก็น้อย   SEA Team

SEA 2019 Orientation

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ทาง SEA ได้จัดการปฐมนิเทศทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 อย่างเป็นทางการ ทางโครงการขอขอบพระคุณวิทยากรรับเชิญทุกท่าน และโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ที่ให้ความร่วมมือกับทาง SEA จนทำให้การปฐมนิเทศในวันนั้นผ่านไปอย่างสำเร็จลุล่วง ทุนอันดับ 1          ทุน SEA Full Grant  ทุนเต็มจำนวน มูลค่า 500,000 บาท จำนวน 1 ทุน นางสาว มารีน กรีทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   ทุนอันดับ 2         ทุน SEA Half Grant  ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน   นางสาว ธนารีย์  ชัยเกษม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชินีบน   ทุนบุตรข้าราชการ 1.  นางสาว ปณิชา  เมฆสิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 2. นางสาว ญาณภัทร แสนประสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเลยพิทยาคม 3. นางสาว จุฑาทิพย์  จารุพิจารณา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 4. นางสาว ศิริพร  ขอมอบกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปราจิณราษฎร์อำรุง   SEA ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านมาในโอกาสนี้อีกครั้ง ขอขอบพระคุณ SEA Team    

Once in a Lifetime with SEA

SEA Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล ด้วยความชำนาญ และความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการ พัฒนาตนเองความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น