SEA Update


หลังจากที่ SEA ได้ปิดรับสมัครโครงการปี 2020 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในส่วนของการดำเนินการขั้นตอนต่อไป จะเป็นการตรวจสอบชุดเอกสารใบสมัครอย่างละเอียดจากทางต่างประเทศ  เพื่อการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคน และทันทีที่ทาง SEA ได้รับความเคลื่อนไหวของนักเรียนแต่ละท่านจากทางต่างประเทศแล้ว ทางโครงการจะประสานงานแจ้งให้กับนักเรียนทราบเป็นรายบุคคลต่อไป

ดังที่ได้เกิดสถานการณ์โรคระบาด Covid 19 ทั่วโลก ในส่วนของทางโครงการนั้น ได้พยายามติดตามข่าวสารจากทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะทางสำนักข่าวต่างๆ หรือจากทางองค์กรต่างประเทศต่างๆ ที่ SEA ร่วมงานด้วย   ซึ่งในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานับเป็นสิ่งที่น่ากังวลสำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 เป็นอย่างมาก  สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยนับเป็นข่าวดีที่จำนวนผู้ได้รับเชื้อไวรัสดังกล่าวถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ แตกต่างจากจำนวนตัวเลขในบางประเทศที่สถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่น่ากังวล  อย่างไรก็ดี ทางโครงการหวังว่า การแพร่ระบาดจะลดลงในทุกพื้นที่ในอนาคตอันใกล้

สำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในปี 2019/2020  ทาง SEA ได้ดำเนินการจัดการให้นักเรียนได้เดินทางกลับตั้งแต่ในช่วงที่ได้เกิดการแพร่ระบาด ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม จนขณะนี้ SEA ได้ดำเนินการให้นักเรียนได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยได้ทั้งหมดแล้ว

ในส่วนของการทำงานระหว่างประเทศ  การติดต่อสื่อสารและประสานงานต่างๆ   ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทางองค์กรต่างประเทศมีความมั่นใจในการดำเนินการโครงการของปี 2020/2021 โดยในแต่ละประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น แอฟริกาใต้ ก็ยังคงดำเนินโครงการไปตามขั้นตอนตามปรกติ  ถึงแม้ว่าในบางประเทศอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปบ้าง  แต่ในส่วนของเนื้องานแล้ว การทำงานทุกอย่างยังคงเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง  ดังที่จะเห็นได้ว่า ทางต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี ได้ดำเนินการจัดการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนให้กับนักเรียนปี 2020/2021 มาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับขั้นตอนในการทำงานถัดไป ดังที่ทางประเทศไทยได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆมาบ้างแล้ว ทางโครงการจึงได้กำหนดที่จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางให้กับนักเรียนและท่านผู้ปกครองเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ โดยทางโครงการได้แบ่งการปฐมนิเทศออกเป็น 2 ครั้งคือ ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายนที่จะถึงนี้ กับ วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ตามลำดับ

ในส่วนของขั้นตอนถัดไปไม่ว่าจะเป็นการสมัครวีซ่านักเรียน การจัดการเดินทางออกตั๋วเครื่องบิน ทางโครงการจะพยายามจัดการให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมโครงการอย่างปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อไป  และเช่นเดียวกับที่ผ่านมาทางโครงการขอยืนยันว่า นักเรียน SEA ทุกคนจะได้รับการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน ได้รับวีซ่านักเรียน และเดินทางเข้าร่วมโครงการที่ต่างประเทศตามกำหนดการโครงการดังที่เกิดขึ้นในทุกๆปีตามลำดับทุกรายไป

นอกจากนี้สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการในปี 2021 ในอนาคต ทาง SEA ได้เปิดรับสมัครสอบชิงทุน SEA 2021 อย่างเป็นทางการแล้ว โดยนักเรียนสามารถดำเนินการสมัครสอบออนไลน์ หรือสมัครตรงกับทาง SEA ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคมที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ทางโครงการได้ชี้แจงข้อมูลให้อย่างครบถ้วนบนหน้าเว็บไซต์นี้แล้วเช่นกัน

ท้ายนี้ SEA ขอขอบพระคุณท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA และเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ขอขอบพระคุณ

SEA Team