SEA 2023 Registration


ภายหลังจากที่ทาง SEA ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกออนไลน์ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา ทาง SEA ขอแนะนำขั้นตอนต่างๆ อันจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้

ในกรณีที่นักเรียนสนใจเข้าร่วมโครงการกับทาง SEA อย่างจริงจัง ทาง SEA ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่านักเรียนและท่านผู้ปกครองควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการในขั้นต้นจากระเบียบการ SEA 2023 โดยสามารถคลิกดาวน์โหลดด้านล่างนี้

จากนั้น  เมื่อนักเรียนได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ของทางโครงการอย่างถี่ถ้วนแล้ว SEA จะประกาศผลสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคมนี้ ซึ่งหากนักเรียนที่สอบผ่านสามารถดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการได้ทันที โดยการกรอกรายละเอียดในใบลงทะเบียน และชำระค่าลงทะเบียน  ซึ่งค่าลงทะเบียนจำนวน 30,000 บาทนี้ นับเป็นค่าโครงการงวดที่ 1 ด้วย

SEA ขอให้นักเรียนกรอกข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนตามข้อเท็จจริง เนื่องจากใบลงทะเบียน SEA 2023 ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ทางนักเรียนให้ข้อมูลกับทางโครงการเพื่อแสดงเจตจำนงในการยืนยันการเข้าร่วมโครงการกับทาง SEA

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้

  1. นักเรียนเป็นนักเรียนสอบผ่านเกณฑ์
  2. นักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 18 ปีครึ่ง  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2566
  3. นักเรียนกำลังเรียนอยู่ระหว่างชั้น ม. 3-5
  4. นักเรียนมีผลการเรียน GPA ตั้งแต่ 2.80 ขึ้นไป
  5. นักเรียนที่จะลงทะเบียน USA จะต้องไม่เคยได้รับเกรด 0 และ 1 มาก่อน สำหรับเกรด 2 ถ้าเคยได้รับมาจะต้องไม่เกินกว่า 3 ครั้ง ในระยะเวลา 3 ปีการศึกษาล่าสุด (ถ้าอยู่ชั้นม. 3 โครงการจะพิจารณาผลการเรียนในระดับม.1 และ 2)
  6. สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการที่ประเทศ France, and Japan จะต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสหรือญี่ปุ่น แล้วแต่กรณี เกินกว่า 1 ปีก่อนการเดินทาง
  7. นักเรียนชำระเงินค่าลงทะเบียนจำนวน 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของ SEA ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบลงทะเบียน
  8. นักเรียนจัดส่งเอกสารใบลงทะเบียน สำเนาการชำระเงิน และใบแสดงผลการเรียนย้อนหลังมายัง SEA ทาง info@seathailand.org หรือ Fax : 02-9077768
  9. SEA ตรวจสอบเอกสารต่างและยืนยันการลงทะเบียนให้กับนักเรียน
  10. นักเรียนเข้าร่วมการปฐมนิเทศ SEA 2023 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565
ค่าโครงการแบบ Full Package

สำหรับการชำระค่าโครงการในแต่ละประเทศของ SEA นั้น  ได้ถูกจัดสรรแบ่งออกเป็น 4 งวดตามความเหมาะสม   นอกจากนี้  ค่าโครงการนี้  SEA ได้รวมถึงการดำเนินการในทุกกรณีแบบ Full Package ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การให้คำแนะนำในการจัดทำชุด Application Form   การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียน การจัดปฐมนิเทศจำนวน 3 ครั้ง  การได้รับของที่ระลึกต่างๆ การออกเอกสารสำคัญต่างๆ จากทางโครงการและต่างประเทศ การบริการจัดทำวีซ่านักเรียน การจัดความคุ้มครองประกันภัยแบบ Full Coverage  ตั๋วเครื่องบินไปและกลับ  การบริการ Check in จัดส่งนักเรียนที่สนามบินสุวรรณภูมิ และที่สำคัญที่สุดคือ การดูแลประสานงานให้กับนักเรียนและท่านผู้ปกครองตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เดินทางไปและเดินทางกลับ  ซึ่งค่าโครงการ SEA 2023 นับว่าเป็นค่าโครงการที่ประหยัดเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับการดำเนินการต่างๆ  จากวันเริ่มต้นการเข้าร่วมโครงการของนักเรียน (รายละเอียดต่างๆระบุในระเบียบการ)

ทุน SEA Early Bird (หมดเขตการรับทุน)

SEA มีความยินดีที่จะมอบทุน SEA Early Bird ให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม โดยทุนจำนวนดังกล่าวนี้ จะถือเสมือนเป็นส่วนลดค่าโครงการ โดยจะนำไปหักออกในการชำระเงินค่าโครงการในงวดสุดท้าย

การปฐมนิเทศ SEA 2023

SEA กำหนดการจัดปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2023 รุ่นที่ 16 ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ให้กับนักเรียนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการมาแล้ว รวมถึงนักเรียนที่สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งในการปฐมนิเทศนี้ จะประกอบไปด้วย การแนะนำโครงการ การให้ข้อมูลสำคัญต่างๆ   การมอบเอกสารชุด Application Form ให้กับนักเรียน พิธีการมอบทุน SEA Early Bird ไปจนถึงการพบปะกับ SEA Returnee รุ่นพี่ที่เคยผ่านการเข้าร่วมโครงการในประเทศต่างๆ มาแล้ว สำหรับสถานที่จัดการปฐมนิเทศดังกล่าวนี้ทาง SEA จะขอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

 

SEA ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการสมัครสอบ SEA 2023 ร่วมกับทางโครงการ  ทางโครงการขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติต่างๆให้กับนักเรียนผู้สมัครทุกท่านอย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนด้วยความโปร่งใส และจะพยายามให้การบริการด้วยความอบอุ่นและจริงใจต่อไป

SEA Team