SEA 2022 Learning Camp


SEA ได้จัดให้มีกิจกรรม SEA Learning Camp ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 15 ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศ USA  Finland France และ Germany  ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายนที่ผ่านมา  โดยได้ปฎิบัติตามระเบียบและมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยเป็นอย่างดี  ทีมงานได้จัดให้นักเรียนและทีมงานทุกคน ได้รับการตรวจ ATK  ทุกเช้าของวันที่ 1-3 และได้รับความร่วมมืออย่างดี  จนทำให้กิจกรรมดังกล่าวผ่านพ้นไปด้วยดี

SEA มีความยินดีที่ได้สร้างความสุขสนุกสนานพร้อมสาระ ความรู้และความบันเทิงให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนรุ่นที่ 15 ทุกท่าน

แล้วพบกันใหม่นะครับ
ขอขอบพระคุณ
SEA Team