SEA 2021 (รุ่น 13)


 

SEA กำลังเปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 (รุ่น 13) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี และมีผลการเรียนค่าเฉลี่ยแต่ละปีในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด 2.50 ขึ้นไป  โดยนักเรียนที่สนใจสมัครสอบชิงทุนสามารถเริ่มสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันนี้ – 5 สิงหาคม ศกนี้

ประเภททุน

 • ทุน SEA Full Grant   ทุนเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน
 • ทุน SEA Half Grant  ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน
 • ทุนบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 3 ทุน
 • ทุนสมทบด้วยตนเองอีกกว่า 50 ทุน

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ดังนี้

 • สมัครสอบออนไลน์  Apply Now   หรือ
 • พิมพ์ใบสมัครจากลิงค์ด้านล่าง และชำระค่าสมัครสอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ จากนั้น จัดส่งใบสมัครและสำเนาใบโอนเงิน ที่ Fax: 02-907-7768 หรือ Email: info@seathailand.org
 • ชำระค่าสมัครสอบ 200 บาท โดยโอนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค ชื่อบัญชี  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชั่น  บัญชีเลขที่ 407-9-077347

Download

ตารางแสดงกำหนดการดำเนินการสอบชิงทุน SEA 2021

วันนี้ – 5 สิงหาคม เปิดรับสมัครสอบชิงทุน
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุนและสนามสอบ   www.seathailand.org
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม วันสอบชิงทุนพร้อมกันทั่วประเทศ (10.00 – 12.00น.)  ผ่านระบบออนไลน์
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อการสัมภาษณ์ชิงทุน และรายชื่อผู้สอบผ่านทุนสมทบ
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม ผู้สอบผ่านทุนสมทบสามารถเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบ
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม การสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 16 ท่าน) ที่กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 2 กันยายน วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน SEA 2021   www.seathailand.org
วันพุธที่ 30 กันยายน ปิดรับการลงทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 (การมอบทุน SEA อย่างเป็นทางการ)

 

ชุดข้อสอบ

 • ข้อสอบ SEA ปรนัยภาษาอังกฤษ 90 ข้อ (Grammar 50 ข้อ และ Reading 40 ข้อ)

กำหนดการสอบ

 • วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. – 12.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์ 

ประเทศที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • USA
 • Brazil
 • France, Germany, Italy, Portugal, Spain, Finland
 • South Africa (Cape Town)
 • Australia, New Zealand
 • Japan (เฉพาะนักเรียนหญิง)
 • China (หอพัก)