SEA 2021 Updates


ในช่วงนี้ทางโครงการได้ดำเนินการจัดการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์/โรงเรียน การสมัครวีซ่านักเรียน ประกันภัย การจัดหาตั๋วเครื่องบินไป/กลับ การปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง ให้กับนักเรียนรุ่นที่ 14 ที่กำลังจะเดินทางตามขั้นตอนทุกประการ

SEA ขอให้ความมั่นใจกับทุกท่านว่า ทางโครงการจะดูแล แนะนำ ให้บริการ กับน้องๆทุกท่านอย่างอบอุ่นที่สุด เสมือนดั่งท่านทั้งหลายเป็นครอบครัวเดียวกันกับทางเรา และขอให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 3 ประเทศ USA, GERMANY, AND FINLAND มีความสบายใจจากการเข้าร่วมโครงการกับทาง SEA

ทางโครงการขออวยพรให้นักเรียนทุกท่านที่กำลังจะเดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการในระยะเวลาอันใกล้นี้มีสุขภาพดี ได้รับประสบการณ์ที่ดีงาม ท้าทายจากทางโครงการ มีความสัมพันธ์ที่ดีงามร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ ได้พบเจอเพื่อนใหม่ และเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ระหว่างการเข้าร่วมโครงการด้วยความสำเร็จต่อไป

 

ขอขอบพระคุณ

SEA TEAM