SEA 2021 ภาคทั่วไป


ดังที่ SEA ได้จัดให้มีการสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 พร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 และภายหลังจากนั้นทาง SEA พิจารณามอบทุนประเภทต่างๆ อาทิเช่น  ทุนเต็มจำนวน SEA Full Grant  / ทุนครึ่งจำนวน SEA Half Grant  และทุนบุตรข้าราชการ ให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และกำหนดการของโครงการอย่างเรียบร้อยแล้วนั้น

อย่างไรก็ดี ทาง SEA ต้องการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 และมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนร่วมกับโครงการในปีการศึกษา 2564-2565 ได้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการตามความประสงค์ของผู้สมัคร  ดังนั้นทาง SEA จึงยินดีเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่สนใจได้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการกับทางโครงการได้โดยใช้สิทธิการสมัครสอบเข้าร่วมโครงการภาคทั่วไปนี้ด้วยทุนสมทบของตนเอง ซึ่งหมายถึงการที่ผู้สมัครสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยใช้สิทธิสมทบทุนค่าโครงการเต็มจำนวนของตนเองและไม่ได้รับทุนสมทบจากทางโครงการ   และทางโครงการจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย และได้รับสิทธิในการครอบครองหนังสือเดินทางไทย
 2. เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
 3. อายุระหว่าง 15-18 ปีครึ่งในวันเดินทาง (เดือนสิงหาคม 2564)
 4. มีผลการเรียนในระดับ 80 ขึ้นไป และไม่เคยได้รับเกรด 0 หรือ 1 ในช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา
 5. มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี มีความรับผิดชอบ บุคลิกภาพดี เข้าสังคมได้
 6. มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในเกณฑ์ปานกลางขึ้นไป
 7. มีสถานภาพทางเศรษฐกิจมั่นคง
 8. มีความเข้าใจในแนวทางของโครงการและสามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโครงการ

สำหรับขั้นตอนของการสมัคร นักเรียนสามารถทำการ Download ใบสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2021 ภาคทั่วไป (ด้านล่าง) จัดเตรียมใบแสดงผลการเรียน และชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท เข้าบัญชีของ SEA ตามที่ระบุในใบสมัคร และจัดส่งเอกสารทั้ง 3 รายการนี้มายัง SEA ทาง Email : info@seathailand.org   หลังจากนั้น  ทางโครงการจะติดต่อกลับไปยังนักเรียน  เพื่อการนัดหมายสอบสัมภาษณ์รายบุคคลต่อไป (ไม่มีสอบข้อเขียน)

เอกสารในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ใบสมัคร SEA 2021 ภาคทั่วไปที่กรอกข้อมูลมาแล้วอย่างถูกต้อง
 2. สำเนาเอกสารรายงานผลการเรียน (ทรานสคริปท์) แสดงผลการเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ชุด
 3. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ติดลงในใบสมัคร)
 4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท (สำเนาการชำระเงิน)

หลังจากที่นักเรียนสอบสัมภาษณ์กับทางโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโครงการจะแจ้งผลสอบทางจดหมายส่งทาง EMS ให้กับนักเรียนภายในระยะเวลา 5 วันทำการ เพื่อให้นักเรียนดำเนินการลงทะเบียน จัดทำชุดเอกสารเพื่อจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และตามขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการอื่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ในส่วนของโควต้าทุนสมทบในแต่ละประเทศ ทางโครงการขอแนะนำให้นักเรียนติดต่อสอบถามทาง SEA Hotline หมายเลข 089-895-5759 เพื่อการตรวจสอบข้อมูลที่อัพเดทของยอดการสมัครในแต่ละประเทศต่อไป

ประเทศ จำนวนทุน ค่าโครงการ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 30 420,000 บาท
ประเทศเยอรมนี (ปฐมนิเทศต้อนรับและการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน 12 วัน) 10 460,000 บาท
ประเทศฝรั่งเศส (ปฐมนิเทศที่กรุงปารีส 6 วัน) 5 440,000 บาท
ประเทศโปรตุเกส 2 450,000 บาท
ประเทศอิตาลี (ปฐมนิเทศต้อนรับที่เมืองมิลาน 2 วัน) 5 360,000 บาท
ประเทศจีน (หอพักโรงเรียนที่ปักกิ่ง/ต้องมีพื้นฐานภาษาจีน) 2 420,000 บาท
ประเทศอัฟริกาใต้ 5 400,000 บาท

ค่าโครงการภาคทั่วไปดังที่ระบุด้านบนนี้ได้รวมถึง ค่าวีซ่า ค่าประกันภัย ค่าตั๋วเครื่องบินไปและกลับ และเป็นจำนวนเท่ากันกับค่าโครงการภาคสอบชิงทุน

SEA ขอขอบคุณนักเรียนและท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเป็นครอบครัว SEA และโครงการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการกับท่านต่อไปในอนาคต

SEA Team