SEA 2020


SEA กำลังเปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี และมีผลการเรียนค่าเฉลี่ยแต่ละปีในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด 2.50 ขึ้นไป  โดยนักเรียนที่สนใจสมัครสอบชิงทุนสามารถเริ่มสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันนี้– 20 กรกฎาคม ศกนี้

ประเภททุน

 • ทุน SEA Full Grant   ทุนเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนกว่า 500,000 บาท
 • ทุน SEA Half Grant   ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน
 • ทุนบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 6 ทุน
 • ทุนสมทบด้วยตนเองอีกกว่า 50 ทุน

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ดังนี้

 • สมัครออนไลน์  Online  หรือ
 • พิมพ์ใบสมัครจากลิงค์ด้านล่าง และชำระค่าสมัครสอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ จากนั้น จัดส่งใบสมัครและสำเนาใบโอนเงิน ที่ Fax: 02-907-7768 หรือ Email: info@seathailand.org
 • ชำระค่าสมัครสอบ 100 บาท สำหรับนักเรียนที่สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เม.ย. 62 และ 200 บาท สำหรับนักเรียนที่สมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 20 ก.ค. 62 โดยโอนผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค ชื่อบัญชี  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สติวเดนท์ เอ็กซ์เชนจ์ แอสโซซิเอชั่น  บัญชีเลขที่ 407-9-077347

Download

ตารางแสดงกำหนดการดำเนินการสอบชิงทุน SEA 2020

วันนี้ – 20 กรกฎาคม เปิดรับสมัครสอบชิงทุน
วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุนและสนามสอบ   www.seathailand.org
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม วันสอบชิงทุนพร้อมกันทั่วประเทศ (10.00 – 12.00น.)  ณ  ศูนย์สอบทั่วประเทศ
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อการสัมภาษณ์ชิงทุน และรายชื่อผู้สอบผ่านทุนสมทบ
วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม ผู้สอบผ่านทุนสมทบสามารถเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบ
วันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม การสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 16 ท่าน) ที่กรุงเทพฯ
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน SEA 2020  www.seathailand.org
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020 (การมอบทุน SEA อย่างเป็นทางการ)
วันพุธที่ 9 ตุลาคม ปิดรับการลงทะเบียน

 

ชุดข้อสอบ

 • ข้อสอบ SEA ปรนัยภาษาอังกฤษ 100 ข้อ (Grammar 50 ข้อ และ Reading 50 ข้อ)

กำหนดการสอบ

 • วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 (รายงานตัวสอบ ณ ศูนย์สอบของตนเองเวลา 10.00 น./เวลาสอบ 10.30-12.00 น.)

ประเทศที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • USA
 • Brazil
 • France, Germany, Italy, Portugal, Spain, Finland, Sweden
 • South Africa (Cape Town)
 • Australia, New Zealand
 • Japan (เฉพาะนักเรียนหญิง)
 • China (หอพัก)