SEA 2020 Returns


SEA มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าขณะนี้นักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2020/2021 ได้เข้าร่วมโครงการตามระยะเวลา 10 เดือน ที่ประเทศต่างๆ อาทิเช่น USA, GERMANY และ FINLAND ได้เดินทางกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยมาครบทุกท่านแล้ว

นักเรียนทุกคนของ SEA ได้รับประสบการณ์ที่ท้าทาย สนุกสนาน พักอาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ที่คัดสรรมาอย่างดีจากทางโครงการ เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล พบเจอเพื่อนใหม่ มีโอกาสเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่ ที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อน แตกต่างไปจากที่ประเทศไทย

สิ่งเหล่านี้จะถูกเก็บอยู่ในความทรงจำของนักเรียนทุกท่านตลอดไป ทาง SEA มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของน้องทุกท่านในการเปิดประตู ดูแล และเป็นสะพานเชื่อมต่อให้น้องๆเหล่านี้ได้พบเจอกับสิ่งต่างๆหลากหลายนั้นที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน

SEA ขออวยพรให้น้องๆทุกท่านมีอนาคตที่สดใส และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยต่อไป

 

ขอขอบพระคุณ

SEA Team