ปิดรับสมัครสอบ SEA 2019 !!


 

SEA กำลังเปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี และมีผลการเรียนค่าเฉลี่ยแต่ละปีในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด 2.50 ขึ้นไป  โดยนักเรียนที่สนใจสมัครสอบชิงทุนสามารถเริ่มสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันนี้– 10 สิงหาคม ศกนี้

ประเภททุน

  • ทุน SEA Full Grant   ทุนเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนกว่า 500,000 บาท
  • ทุน SEA Half Grant   ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน
  • ทุนบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 6 ทุน
  • ทุน SEA Special 30,000 บาท จำนวน 20 ทุน
  • ทุนสมทบด้วยตนเองอีกกว่า 50 ทุน

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ดังนี้

  • สมัครออนไลน์   (ปิดแล้ว) หรือ
  • ดาวน์โหลด ใบสมัคร และชำระค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท และจัดส่งสำเนาเอกสารทั้ง 2 รายการมาที่ Fax: 02-907-7768 หรือ Email: info@seathailand.org  ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม ศกนี้

Download

ตารางแสดงกำหนดการดำเนินการสอบชิงทุน SEA 2019

วันนี้ – 10 สิงหาคม เปิดรับสมัครสอบชิงทุน
วันพุธที่ 15 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุนและสนามสอบ   www.seathailand.org
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม วันสอบชิงทุนพร้อมกันทั่วประเทศ (10.00 – 12.00น.)  ณ  ศูนย์สอบทั่วประเทศ
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อการสัมภาษณ์ชิงทุน และรายชื่อผู้สอบผ่านทุนสมทบ
วันเสาร์ที่ 1 กันยายน ผู้สอบผ่านภาคสมทบสามารถเริ่มต้นการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบ
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน การสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 16 ท่าน) ที่กรุงเทพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน SEA 2019   www.seathailand.org
วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 (การมอบทุน SEA อย่างเป็นทางการ)
วันพุธที่ 31 ตุลาคม ปิดรับการลงทะเบียน

 

ชุดข้อสอบ

  • ข้อสอบ SEA ปรนัยภาษาอังกฤษ 100 ข้อ (Grammar 50 ข้อ และ Reading 50 ข้อ)

กำหนดการสอบ

  • วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 (รายงานตัวสอบ ณ ศูนย์สอบของตนเองเวลา 10.00 น./เวลาสอบ 10.30-12.00 น.)

ประเทศที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ

  • USA, Brazil, France, Germany, Italy, Portugal, Spain, Finland, Sweden, South Africa, Japan (รับเฉพาะนักเรียนหญิง), and China