SEA 2019 Update


หลังจากที่ SEA ได้ปิดรับสมัครโครงการปี 2019 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในส่วนของการดำเนินการขั้นตอนต่อไป จะเป็นการตรวจสอบชุดเอกสารใบสมัครอย่างละเอียดจากทางต่างประเทศ  เพื่อการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคน และเมื่อทาง SEA ได้รับความเคลื่อนไหวของนักเรียนแต่ละท่านจากทางต่างประเทศแล้ว ทางโครงการจะประสานงานแจ้งให้กับนักเรียนทราบเป็นรายบุคคลต่อไป

นอกจากนี้โครงการได้กำหนดที่จะจัดกิจกรรม SEA Learning Camp 2019 ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมโครงการในปีนี้  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ไร่คุณวรรณา จ.สระบุุรี ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกท่านได้รับข้อมูลคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆ และการทำความรู้จัก เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ในส่วนของการดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนให้กับนักเรียนแต่ละรายนั้น ทางโครงการต่างประเทศจะเป็นฝ่ายดำเนินการตอบรับที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนแต่ละรายไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ จะใช้ระยะเวลาระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคมศกนี้ ซึ่งในปีนี้ก็นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ว่านักเรียน SEA 2019 เริ่มได้รับการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนกันบ้างแล้ว อย่างไรก็ดี SEA ขอเน้นย้ำว่า นักเรียนทุกคนของ SEA จะต้องได้รับการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนก่อนกำหนดการเดินทางของแต่ละคนอย่างแน่นอน

ส่วนการจัดการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางให้กับนักเรียนและท่านผู้ปกครองนั้น ทาง SEA ได้กำหนดให้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายนศกนี้  โดย SEA จะแจ้งรายะเอียดสำหรับการปฐมนิเทศดังกล่าวนี้ให้ทราบในโอกาสต่อไป

กำหนดการดำเนินการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ทางโครงการจะดำเนินการในเดือนกรกฏาคมเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนการเดินทางของนักเรียน

SEA ขอขอบพระคุณท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 มา ณ ที่นี้

SEA Team