SEA 2019 Learning Camp


SEA ได้จัดให้มีกิจกรรม Learning Camp เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ไร่คุณวรรณา อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี

ในช่วง 3 วันนี้ SEA ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ นักเรียนแลกเปลี่ยน มีทั้งการประสานความสัมพันธ์ระหว่างน้องๆ  การให้ความรู้ต่างๆ การสาธิตการทำอาหาร และการแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ๆ

น้องๆ ทุุกคนได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆ และ SEA หวังว่า น้องๆ จะได้รับประโยชน์จากพี่ๆ ไม่มากก็น้อย

 

SEA Team