SEA 2018 Update


 

หลังจากที่ SEA ได้ปิดรับสมัครโครงการปี 2018 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในส่วนของการดำเนินการขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบชุดเอกสารใบสมัครอย่างละเอียดจากทางต่างประเทศเพื่อการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคนต่อไป และเมื่อทาง SEA ได้รับความเคลื่อนไหวของนักเรียนแต่ละท่านจากทางต่างประเทศแล้ว ทางโครงการจะประสานงานแจ้งให้กับนักเรียนทราบเป็นรายบุคคลต่อไป

นอกจากนี้โครงการได้กำหนดที่จะจัดกิจกรรม SEA Learning Camp 2018 ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมโครงการในปีนี้  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ระยองชาเล่ต์รีสอร์ต  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระหว่างวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกท่านได้รับข้อมูลคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆ และการทำความรู้จัก เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ในส่วนของการดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนให้กับนักเรียนแต่ละรายนั้น ทางโครงการต่างประเทศจะเป็นฝ่ายดำเนินการตอบรับที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนแต่ละรายไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ จะใช้ระยะเวลาระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคมศกนี้ ซึ่งในปีนี้ก็นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ว่านักเรียน SEA 2018 เริ่มได้รับการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนกันบ้างแล้ว อย่างไรก็ดี SEA ขอเน้นย้ำว่า นักเรียนทุกคนของ SEA จะต้องได้รับการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนก่อนกำหนดการเดินทางของแต่ละคนอย่างแน่นอน

ส่วนการจัดการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางให้กับนักเรียนและท่านผู้ปกครองนั้น ทาง SEA ได้กำหนดให้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคมศกนี้ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดย SEA จะแจ้งรายะเอียดสำหรับการปฐมนิเทศดังกล่าวนี้ให้ทราบในโอกาสต่อไป

กำหนดการดำเนินการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ทางโครงการจะดำเนินการในเดือนกรกฏาคมเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนการเดินทางของนักเรียน

SEA ขอขอบพระคุณท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018

SEA Team