SEA Scholarship

Sharing Experiences Altogether

SEA Update

เริ่มแล้ว !! สอบชิงทุน SEA 2019 !!

  ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019  SEA กำลังเปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 ที่มีอายุระหว่าง 14-17 ปี และมีผลการเรียนค่าเฉลี่ยแต่ละปีในช่วง 3 ปีการศึกษาล่าสุด 2.50 ขึ้นไป  โดยนักเรียนที่สนใจสมัครสอบชิงทุนสามารถเริ่มสมัครสอบได้ ตั้งแต่วันนี้– 10 สิงหาคม ศกนี้ ประเภททุน ทุน SEA Full Grant   ทุนเต็มจำนวน จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนกว่า 500,000 บาท ทุน SEA Half Grant   ทุนครึ่งจำนวน จำนวน 1 ทุน ทุนบุตรข้าราชการ 30,000 บาท จำนวน 6 ทุน ทุนสมทบด้วยตนเองอีกกว่า 50 ทุน นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ดังนี้ สมัครออนไลน์      Apply Now ดาวน์โหลด ใบสมัคร และชำระค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาท และจัดส่งสำเนาเอกสารทั้ง 2 รายการมาที่ Fax: 02-907-7768 หรือ Email: info@seathailand.org  ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม ศกนี้ Download ใบสมัครสอบชิงทุน SEA 2019 ระเบียบการสอบชิงทุน SEA 2019 ตารางแสดงกำหนดการดำเนินการสอบชิงทุน SEA 2019 วันนี้ – 10 สิงหาคม เปิดรับสมัครสอบชิงทุน วันพุธที่ 15 สิงหาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชิงทุนและสนามสอบ   www.seathailand.org วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม วันสอบชิงทุนพร้อมกันทั่วประเทศ (10.00 – 12.00น.)  ณ  ศูนย์สอบทั่วประเทศ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อการสัมภาษณ์ชิงทุน และรายชื่อผู้สอบผ่านทุนสมทบ วันเสาร์ที่ 1 กันยายน ผู้สอบผ่านภาคสมทบสามารถเริ่มต้นการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยทุนสมทบ วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน การสอบสัมภาษณ์ชิงทุน (สำหรับผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 16 ท่าน) ที่กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน วันประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน SEA 2019   www.seathailand.org วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม การปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2019 (การมอบทุน SEA อย่างเป็นทางการ) วันพุธที่ 31 ตุลาคม ปิดรับการลงทะเบียน   ชุดข้อสอบ ข้อสอบ SEA ปรนัยภาษาอังกฤษ 100 ข้อ (Grammar 50 ข้อ และ Reading 50 ข้อ) กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 (รายงานตัวสอบ ณ ศูนย์สอบของตนเองเวลา 10.00 น./เวลาสอบ 10.30-12.00 น.) ประเทศที่รับสมัครเข้าร่วมโครงการ USA, Brazil, France, Germany, Italy, Portugal, Spain, Finland, Sweden, South Africa, Japan (รับเฉพาะนักเรียนหญิง), and China

SEA 2018 Learning Camp

SEA ได้จัดให้มีกิจกรรม Learning Camp เมื่อวันที่ 17-18-19 มีนาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรมระยองชาเล่ต์ รีสอร์ท จ.ระยอง ในช่วง 3 วันนี้ SEA ได้จัดทำกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆ นักเรียนแลกเปลี่ยน มีทั้งการประสานความสัมพันธ์ระหว่างน้องๆ  การให้ความรู้ต่างๆ การสาธิตการทำอาหาร และการแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ๆ น้องๆ ทุุกคนได้รับความสนุกสนานจากกิจกรรมต่างๆ และ SEA หวังว่า น้องๆ จะได้รับประโยชน์จากพี่ๆ ไม่มากก็น้อย SEA Team

SEA 2018 Update

  หลังจากที่ SEA ได้ปิดรับสมัครโครงการปี 2018 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในส่วนของการดำเนินการขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบชุดเอกสารใบสมัครอย่างละเอียดจากทางต่างประเทศเพื่อการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคนต่อไป และเมื่อทาง SEA ได้รับความเคลื่อนไหวของนักเรียนแต่ละท่านจากทางต่างประเทศแล้ว ทางโครงการจะประสานงานแจ้งให้กับนักเรียนทราบเป็นรายบุคคลต่อไป นอกจากนี้โครงการได้กำหนดที่จะจัดกิจกรรม SEA Learning Camp 2018 ให้กับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมโครงการในปีนี้  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ระยองชาเล่ต์รีสอร์ต  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระหว่างวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนทุกท่านได้รับข้อมูลคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆ และการทำความรู้จัก เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในส่วนของการดำเนินการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนให้กับนักเรียนแต่ละรายนั้น ทางโครงการต่างประเทศจะเป็นฝ่ายดำเนินการตอบรับที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนแต่ละรายไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้ จะใช้ระยะเวลาระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคมศกนี้ ซึ่งในปีนี้ก็นับว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ว่านักเรียน SEA 2018 เริ่มได้รับการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนกันบ้างแล้ว อย่างไรก็ดี SEA ขอเน้นย้ำว่า นักเรียนทุกคนของ SEA จะต้องได้รับการตอบรับจากครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนก่อนกำหนดการเดินทางของแต่ละคนอย่างแน่นอน ส่วนการจัดการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทางให้กับนักเรียนและท่านผู้ปกครองนั้น ทาง SEA ได้กำหนดให้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคมศกนี้ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดย SEA จะแจ้งรายะเอียดสำหรับการปฐมนิเทศดังกล่าวนี้ให้ทราบในโอกาสต่อไป กำหนดการดำเนินการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน ทางโครงการจะดำเนินการในเดือนกรกฏาคมเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนการเดินทางของนักเรียน SEA ขอขอบพระคุณท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018 SEA Team

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุน SEA 2018

ตามที่ SEA ได้จัดให้มีการสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018 บัดนี้ คณะกรรมการ SEA ได้พิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนตามหลักเกณฑ์การให้ทุนของโครงการ และสามารถประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุน SEA 2018 ดังต่อไปนี้ ทุนอันดับ 1 ทุน SEA ประเภททุนเต็มจำนวน SEA Full Grant  น.ส. นพวรรณ คุณสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ทุนอันดับ 2 ทุน SEA ประเภททุนครึ่งจำนวน SEA Half Grant ด.ญ. รมิดา วิสุทธิ์อัมพร  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Anglo Singapore Int'l School SEA ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนปี 2561/2562 ทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนยืนยันการรับทุนกลับมาที่ SEA Hotline 089-895-5759 (คุณ ธนเดช โฉมฉาย) โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการรายงานตัวลงทะเบียนเพื่อตอบรับทุน ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 นี้ สำหรับนักเรียนกลุ่ม 1 ทาง SEA ถือว่า นักเรียนในกลุ่มนี้ยังคงเป็นนักเรียนที่มีสิทธิที่จะเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนกับ SEA  โดยนักเรียนจะได้รับสิทธิในการเลือกประเทศที่ต้องการเข้าร่วมโครงการโดยอิสระ และสามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายชื่อนักเรียนกลุ่ม 1  Group 1 SEA ได้กำหนดให้วันที่ 30 ตุลาคม ศกนี้เป็นวันสุดท้ายในการพิจารณาตอบรับการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนทุกท่านที่สมัครสอบชิงทุนกับโครงการ อนึ่ง  SEA ขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ ทุนบุตรข้าราชการ 30,000 บาท  ดังนี้ น.ส. กิตติ์ฐิญา จริงจิตร      ชั้น ม.4     โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) น.ส. ฤทัยธรรม แซ่เจ็ง          ชั้น ม.4       โรงเรียนเบญจมราชูทิศุ  ราชบุรี น.ส. รินรดา  เมธาวิเศษสวัสดิ์  ชั้น ม.4      โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ด.ช. ก้องภพ กาญจนะวีระ      ชั้น ม.3       โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ด.ญ. อรชพร โภคสวัสดิ์         ชั้น ม.3        โรงเรียนมุกดาหาร นาย สรวิศ นันสถิตย์              ชั้น ม.4        โรงเรียนสาธิต ม.มหาสารคาม   สุดท้ายนี้ SEA ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนลำดับต่างๆ รวมถึงนักเรียนที่สมัครสอบชิงทุน SEA 2018 และท่านผู้สนใจโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2017 เข้าร่วมการปฐมนิเทศโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018 ที่ทางโครงการจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดี-รังสิต  ซึ่งการปฐมนิเทศดังกล่าวจะประกอบไปด้วยพิธีการมอบทุนโครงการอย่างเป็นทางการให้กับผู้ที่ได้รับทุนลำดับต่างๆ รวมถึงการให้ข้อมูล ความรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ จากวิทยากรผู้ทรงความรู้มากมาย โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและใบตอบรับและจัดส่งมายัง SEA ตามที่ระบุไว้ SEA ขอบพระคุณท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ให้ความไว้วางใจในการสมัครสอบชิงทุน SEA 2018 ร่วมกับทางโครงการ โดยทางโครงการขอให้คำมั่นว่าจะดำเนินการพิจารณามอบทุนให้กับนักเรียนผู้มีคุณสมบัติอย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยความโปร่งใส และจะพยายามให้การบริการด้วยความอบอุ่นและจริงใจต่อไป SEA Team  

Once in a Lifetime with SEA

SEA Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน จะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากล ด้วยความชำนาญ และความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการ พัฒนาตนเองความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น