Student Exchange Association
Sharing Experience Altogether

SEA’s Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลด้วยความชำนาญและความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุน SEA 2017

SEA ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนอันดับ 1 SEA Full Grant นส.ณัฐสินี พลวิภาต และทุนอันดับ 2 SEA Half Grant ด.ญ.พิริยาภรณ์ อังศุสิงห์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Read More

ประกาศผลสอบ SEA 2017

ตามที่ SEA ได้จัดให้มีการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2017 ในทุกศูนย์สอบทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา ทาง SEA ขอประกาศผลสอบโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

Read More

SEA 2017 Timeline

ตามที่ SEA ได้จัดให้มีการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2017 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา SEA ขอขอบคุณผู้สมัครสอบชิงทุนทุกท่านมา ณ ที่นี้ สำหรับขั้นตอนต่อไป SEA ขอแจ้งรายละเอียดดังนี้

Read More

การแนะนำประเทศในการเข้าร่วมโครงการ

SEA ขอแนะนำประเทศต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกประเทศต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น

Read More

SEA 2016 Departures

นักเรียน SEA 2016 รุ่น 8 ได้เริ่มเดินทางเพื่อเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนไปยังประเทศต่าง ๆ ตามกำหนด SEA ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพ และได้รับประสบการณ์ที่ดีต่อไป

Read More

You are visitor No Website counter