Student Exchange Association
Sharing Experience Altogether

SEA’s Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลด้วยความความชำนาญและความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบชิงทุน SEA 2015

ตามที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA ได้จัดให้มีการเปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2015 ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1 เมษายน จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมานั้น บัดนี้ ทางโครงการได้สรุปข้อมูลผู้สมัครจากทั่วประเทศและขอประกาศรายชื่อผู้สมัครตามศูนย์สอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

Read More

SEA 2015 (รุ่น 7)

SEA เปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2015 (รุ่น 7) ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฏาคม 2557

Read More

SEA 2014 Update

SEA ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง ในวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 นี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.

Read More

You are visitor No Website counter