Student Exchange Association
Sharing Experience Altogether

SEA’s Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลด้วยความชำนาญและความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบชิงทุน SEA 2018

ตามที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA ได้จัดให้มีการเปิดรับสมัครสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2018 ทั่วประเทศระหว่างวันที่ 15 เมษายน จนถึงวันที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมานั้น บัดนี้ ทางโครงการได้สรุปข้อมูลผู้สมัครจากทั่วประเทศและขอประกาศรายชื่อผู้สมัครตามศูนย์สอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

Read More

ปิดรับสมัคร ทุน SEA 2018

SEA ปิดรับสมัครสอบชิงทุน SEA 2018 แล้ว และมีกำหนดสอบในวันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น.

Read More

SEA 2017 (รุ่น 9) Update

หลังจากที่ SEA ได้ปิดรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนปี 2017 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ในส่วนของการดำเนินการขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจสอบชุดเอกสารใบสมัครอย่างละเอียดจากทางต่างประเทศเพื่อการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์และโรงเรียนของนักเรียนแต่ละคนต่อไป

Read More

การปฐมนิเทศทุน SEA 2017

SEA ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศและมอบทุน SEA 2017 ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนอันดับ 1 SEA USA Full Grant และ ทุนอันดับ 2 SEA USA Half Grant รวมทั้งทุนนักเรียนดีเด่นและทุนบุตรข้าราชการ ดังนี้

Read More

การแนะนำประเทศในการเข้าร่วมโครงการ

SEA ขอแนะนำประเทศต่างๆ เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกประเทศต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ดีขึ้น

Read More

www.reliablecounter.com
analogue mixing