Student Exchange Association
Sharing Experience Altogether

SEA’s Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลด้วยความความชำนาญและความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุน SEA 2015

SEA ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนอันดับ 1 USA Full Grant และทุนอันดับ 2 Europe Half Grant ดังนี้

Read More

ประกาศรายชื่อนักเรียน SEA 2015

ตามที่ SEA ได้จัดให้มีการสอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2015 ในทุกศูนย์สอบทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ทาง SEA ขอประกาศผลสอบโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

Read More

SEA 2014 Departures

SEA ขออวยพรให้นักเรียน SEA 2014 รุ่น 6 ทุกคนเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพและปลอดภัย ได้รับประสบการณ์ที่ท้าทายและความทรงจำที่ดีตลอดระยะเวลาของการเข้าร่วมโครงการ

Read More

You are visitor No Website counter