Student Exchange Association
Sharing Experience Altogether

SEA’s Vision

SEA เกิดจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรักในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน และเชื่อว่า โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนจะช่วยส่งเสริมให้เด็กไทยได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างและหลากหลายจากการเข้าร่วมโครงการ

SEA มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความจริงใจและความเป็นกันเองอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์สากลด้วยความความชำนาญและความเป็นมืออาชีพ โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าปริมาณ

SEA เข้าใจดีว่าคุณค่าของการได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนับเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด แต่ละเรื่องราว แต่ละประสบการณ์ แต่ละความท้าทายถือเป็นคุณประโยชน์ที่จะช่วยสร้างให้นักเรียนแลกเปลี่ยนมีโอกาสในการพัฒนาตนเอง ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น และสังคมอย่างมากมาย ดังคำกล่าวอันเป็นสาระสำคัญของโครงการที่ว่า ไม่มีอะไรที่ดีไปกว่า หรือแย่ไปกว่า จะมีก็เพียงแต่ความแตกต่างกันเท่านั้น

 

การปิดรับสมัคร SEA 2015

SEA ปิดรับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน SEA 2015 (รุ่น 7) ในปีการศึกษา 2558-2559 เนื่องจากได้มีนักเรียนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวนทุนแล้ว

Read More

การปฐมนิเทศทุน SEA 2015

SEA ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศและมอบทุน SEA 2015 ให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนอันดับ 1 SEA USA Full Grant และ ทุนอันดับ 2 SEA Europe Half Grant รวมทั้งทุนนักเรียนดีเด่นและทุนบุตรข้าราชการ ดังนี้

Read More

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ได้รับทุน SEA 2015

SEA ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนอันดับ 1 USA Full Grant และทุนอันดับ 2 Europe Half Grant ดังนี้

Read More

You are visitor No Website counter